تندیس های یخی

  • تندیس های یخی
  • تندیس های یخی
  • تندیس های یخی
  • تندیس های یخی
  • تندیس های یخی
  • تندیس های یخی
گاهی بازیهای طبیعت اشکالی زیبا و نامتجانس می آفریند که زباان در وصف آن ها فتبارک الله الی احسن الخالقین تنها جمله ای است که آدمی را در بیان عظمت این زیبایی یارای بیان آن است. در میان فصل بهار گاهی هوا چنان سرد می شود که گویی زمستان دوباره بساط کسترانیده و بازگشته است. در مسیر جاده نودشه به پاوه به علت فوران آب از لوله یکی از باغات قندیل های زیبای را دیدم که سبزه ها و شاخه های درختان را پوشانیده بود و پیکره تراش زمستان و سوز سرما آنها را به این گونه خلق کرده بود. 30
عدنان | شنبه 15 فروردين 1394
عبدل | يكشنبه 16 فروردين 139400
زیبا بود
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایرکرمانشاه
واژه کلیدیمسابقه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com