بقعه بابا رکن الدین

  • بقعه بابا رکن الدین
  • بقعه بابا رکن الدین
مهرداد زینلیانپنجشنبه 6 فروردين 1394 | 9 سال پیشمسعود بیضاوی معروف به بابا رکن‌الدین از بزرگان مشایخ عرفان و علمای قرن هشتم هجری بود که درزمان سلطنت ابوسعید ایلخان مغول در اصفهان زندگی می‌کرد. او در طول زندگی با نهایت احترام می‌زیست. بابا رکن الدین از شاگردان شیخ کمال‌الدین عبد الرزاق کاشی و همچنین شیخ داوود بن محمود قیصری بود. یکی از معتقدان بابا رکن‌الدین،‌ شیخ بهاءالدین محمد عاملی،‌ معروف به شیخ بهایی دانشمند معاصر صفویه بود. در عصر قاجار نیز بابا رکن‌الدین مریدان و معتقدان بسیاری داشت، از جمله ملا حسن نایینی که از بزرگان و اقطاب زمان خود بود و درعرفان و تصوف سرآمد بود. بابا رکن الدین از عرفای بزرگی است که درتمام اوقات،‌ جمعی کثیر از معتقدان درمحضر وی تلمذ می‌کردند. او در عرفان و سیروسلوک،‌ همانند استاد و مرشدش،‌ کمال الدین عبد الرزاق کاشی با سلسلهٔ معروف سهروردیه پیوند داشت. رساله قلندریه یا شرح فصوص الحکم از آثار اوست. این کتاب در اصل تالیف ابن العربی است و بابا رکن‌الدین شرحی بر آن نوشته‌است . این شرح با نام فصوص الحکم فی شرح الفصوص معروف است. بابا رکن‌الدین در سال ۷۶۹ هجری قمری وفات یافت. بابا رکن‌الدین نخستین دانشمند معروفی است که در تخت فولاد (در آرامگاه بابا رکن الدین) دفن شده‌است.دسته‌بندیآرامگاه‌هااصفهانکلید‌واژهبابارکن الدینتختفولاداصفهانمسابقه1310 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 6 فروردين 1394 | 9 سال پیش