سرگذشت گلهای نر خرما

  • سرگذشت گلهای نر خرما
  • سرگذشت گلهای نر خرما
  • سرگذشت گلهای نر خرما
  • سرگذشت گلهای نر خرما
  • سرگذشت گلهای نر خرما
عبدل شعبانیسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 8 سال پیشاما درختانی که از گلهای ان استفاده نشده باشد گرده ها را به دست باد میسپارند و از ان فقط تارونه و جاروی ان باقی می مانددسته‌بندیهرمزگانگیاهان و جانورانکلید‌واژهسرگذشتخرما1232 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 8 سال پیش
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
  • دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
  • ابزار کارنخل داران این سه ابزار اصل ابزار کارشان است . پروند parvenu (طنابی که با آن از نخل بالا می روند) داس (برای بریدن و هرس کردن) سیخ ران (ابزاری برای زدن تیغ شاخه نخل)
  • سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
  • گاچوکگهواره نوزاد که در فین هرمزگان به ان گاچوک گفته میشود gachok بافته شده از شاخه های نخل خرما