سرآغاز خرمای شیرین

  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
عبدل شعبانیسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 9 سال پیشدر باغ شهر فین که محصول آن خرما است اسفند و فروردین فصل گرده افشانی نخیلات خرما است تارونه یا غلاف گل نخل که عرق تارونه از آن تهیه میشود پس از رشد کافی و بالا آمدن از لابلای شاخ و برگ نخل ترک خورده و خوشه نورس خرما پیدار میشود و پس از گذشت 90 تا 120 روز به خرمای شیرین تبدیل میشوددسته‌بندیهرمزگانگیاهان و جانورانکلید‌واژهسرآغازخرماشیرین1286 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 9 سال پیش
  • دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
  • ابزار کارنخل داران این سه ابزار اصل ابزار کارشان است . پروند parvenu (طنابی که با آن از نخل بالا می روند) داس (برای بریدن و هرس کردن) سیخ ران (ابزاری برای زدن تیغ شاخه نخل)
  • سرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
  • تیهوپرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشود