سرآغاز خرمای شیرین

  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
  • سرآغاز خرمای شیرین
در باغ شهر فین که محصول آن خرما است اسفند و فروردین فصل گرده افشانی نخیلات خرما است تارونه یا غلاف گل نخل که عرق تارونه از آن تهیه میشود پس از رشد کافی و بالا آمدن از لابلای شاخ و برگ نخل ترک خورده و خوشه نورس خرما پیدار میشود و پس از گذشت 90 تا 120 روز به خرمای شیرین تبدیل میشودعبدل | سه‌شنبه 4 فروردين 13941038 بازدید
نمای ایران سپاسسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 7 سال پیش
دوسنگکوزه ای سفالی به اندازه های مختلف و در دار برای نگهداری مهیاوه ( نوعی سوس محلی که از نوع خاص ماهی تهیه میشود ) . در بعضی از شهر های ایران برای نگهداری روغن از ان استفاده میشد . به این ظرف سفالی در فین هرمزگان دوسنگ doseng گفته میشود
ابزار کارنخل داران این سه ابزار اصل ابزار کارشان است . پروند parvenu (طنابی که با آن از نخل بالا می روند) داس (برای بریدن و هرس کردن) سیخ ران (ابزاری برای زدن تیغ شاخه نخل)
سرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
قارچ - مهمان بهاری نخل خرمابه این قارچ در گویش محلی فین هرمزگان پنیر بن می گویند
تیهوپرنده زیبا که در کوه پایه ها و ارتفاعات پست دیده میشود
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی