قارچ - مهمان بهاری نخل خرما

  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرما
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرما
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرما
مادر و مادر بزرگ تعریف میکردند که برای درست کردن پنیر شیر را پس از جوشاندند یا گرم کردند با این قارچ بهم میزندند تا به پنیر تبدیل شود . یعنی این قارچ کار مایه پنیر انجام میدند . غیر خوراکی است و پس از باران های زمستانه روی تنه نخل سبز میشودعبدل | سه‌شنبه 4 فروردين 13941077 بازدید
گاچوکگهواره نوزاد که در فین هرمزگان به ان گاچوک گفته میشود gachok بافته شده از شاخه های نخل خرما
سرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی