قارچ - مهمان بهاری نخل خرما

  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرما
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرما
  • قارچ - مهمان بهاری نخل خرما
عبدل شعبانیسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 8 سال پیشمادر و مادر بزرگ تعریف میکردند که برای درست کردن پنیر شیر را پس از جوشاندند یا گرم کردند با این قارچ بهم میزندند تا به پنیر تبدیل شود . یعنی این قارچ کار مایه پنیر انجام میدند . غیر خوراکی است و پس از باران های زمستانه روی تنه نخل سبز میشوددسته‌بندیهرمزگانگیاهان و جانورانکلید‌واژهقارچمهمانبهارینخلخرما1414 بازدید
  • گاچوکگهواره نوزاد که در فین هرمزگان به ان گاچوک گفته میشود gachok بافته شده از شاخه های نخل خرما
  • سرگذشت گلهای نر خرمااز غلاف گلها یا همان تارونه عرق تارونه گرفته میشود . از خود گلها برای گرده افشانی نخیلات استفاده میشود . گرده نخل را پس از تکانیده درون یک سینی مثل قوتو با قاشق می خوریم خوشمزه است
  • سرآغاز خرمای شیرینخرمای شیرینی که شما تناول میکنید از اغاز به این شکل بوده است تا شده خرما
  • جوغن - فین هرمزگانجوغن joghan همان هاون سنگی است که از سنگ کوه تراشیده شده است و برای کوبیدن جو و گندم قبل از آسیاب کردن و هر چیزی که نیاز به کوبیدن داشت در آن میکوبند جنس هاون و دسته آن هر دو از سنگ تراشیده میشود
  • انار شیطاندر منطقه فین هرمزگان این درخت را بنام سمیل می شناسند . درفین برخی مناطق و در روستای کهتک با فراوانی بیشتر رویش دارد