بابونه

  • بابونه
  • بابونه
در دیار اهورایی پاوه کمتر نقطه ای را در فصل بهار می توان یافت که به رنگی مزین نباشد رنگ هایی که از حاصل گل های بهاری و ترکیب طبیعت به دست آمده است. بابونه های سفید و زرد در این سرزمین همه جا را می پوشانند و تزیین می کنند. 40
عدنان | چهارشنبه 27 اسفند 1393
عبدل | چهارشنبه 27 اسفند 139310
قدم زدن در جاده های خاکی باران خورده یعنی تولدی دوباره . آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار آن گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است
نمای ایران | چهارشنبه 27 اسفند 139310
سپاس
بابک | پنجشنبه 28 اسفند 139310
زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیبابونه
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com