برج ساعت تبریز

  • برج ساعت تبریز
  • برج ساعت تبریز
محمد نورمحمديانچهارشنبه 20 اسفند 1393 | 8 سال پیشبرج ساعت (كاخ شهرداری) تبریز یكی از بناهای تاریخی و زیبای تبریز می باشد كه به دستور رضاشاه پهلوی و به دست مهندسان آلمانی در مركزی ترین نقطه تبریز ساخته شده است. نقشه ساختمان شبیه به طرح یك عقاب در حال پرواز می باشد.دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاآذربایجان شرقیکلید‌واژهبرجساعتتبریزمسابقه1298 بازدید