پرواز پاراگلایدر بر فراز سنندج و کوه آبیدر

  • پرواز پاراگلایدر  بر فراز سنندج و کوه آبیدر
  • پرواز پاراگلایدر  بر فراز سنندج و کوه آبیدر
عکاس: آرش ابراهیمی فرصاد | دوشنبه 18 اسفند 13931615 بازدید
عدنان جوانهدوشنبه 18 اسفند 1393 | 8 سال پیش