درکر

درکر
پرنده ایست به اندازه گنجشک کمکی درشت تر سبز رنگ به رنگ سبز قبا در گویش محلی فین هرمزگان به آن در کر dar-e kar ( گنجشک ناشنوا ) میگویند این پرنده حشرات پرنده را در هوا شکار میکند و از آنها تغذیه میکند حشراتی مثل زنبور . سنجاقک . پروانه و سایر حشرات بیشتر علاقه مند است در کنار آب و نیزارهای اطراف باطلاقها و جویهای آب زندگی کند در مناطق جنوبی همه جا یافت میشودعبدل | چهارشنبه 13 اسفند 1393831 بازدید
گرده افشانی نخیلات خرماگرده افشانی نخیلات خرما با دست انجام میگیرد
سواس - فین هرمزگانسواس sovas پای ابزاری است بافته شده از سیس sis رشته های بسیار محکمی که کنده و شاخه نخل را پوشانده است درست میشود
خرمابه بار نشستن نخلستانهای خرمای فین - فین باغ شهریست که فقط خرما محصول ان است
عسل بهار فیندر فصل بهار و اغاز شروع گرما زنبورهای وحشی در کوهها و رودخانه ها و نیزار ها شهد شیرین عسل را به مردم ارزانی میدارند عسل اویشن و کلپوره وگلهای بهاری و ...
آبگیرعمق بعضی از این آبگیر ها به بیش از 3 متر میرسد و مردم در قدیم از آب آن ...
واژه کلیدیپرندگاندرکر
عبدل شعبانیعبدل شعبانیهموند از پنجشنبه 4 خرداد 1391بازنشسته (سخت افزار) - فین هرمزگان بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی