گلپر - گل پر

گلپر - گل پر
بابک ارجمندیجمعه 8 اسفند 1393 | 9 سال پیشنام گلپر (گُل پَر) برای بیشتر مردم آشناست و یادآور خیلی چیزهای خوش مزه. گلپر از خانواده چتریان، چند ساله و گلدار است. گلپر بومی ایران است و در بیشتر بخش های کوهستانی ایران که رطوبت بیشتری دارند می روید. بیشتر گونه های آن معطر است و برخی از گونه هایش به عنوان ادویه استفاده می گردد. حتی برخی گونه های دیگر آن در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گیرد. طبع آن گرم است و از اینرو گاهی با خوردنی های سرد ( مثل باقالا ) استفاده می شود. دسته‌بندیگیاهان و جانورانکلید‌واژهگلپرگل پر1307 بازدید