گیاه کاکوتی

گیاه کاکوتی
بابک ارجمندیپنجشنبه 2 بهمن 1393 | 9 سال پیشکاکوتی از تیره نعنائیان است و کاربرد های غذایی و دارویی دارد و عطر آن نزدیک به آویشن است. این گیاه چند ساله است وبوته‌های آن پرپشت و ارتفاع آن بین 10 تا20 سانتی متر می‌باشد و دارای گل‌های صورتی است. کاکوتی در بیشتر کوهستانهای ایران (البرز و زاگرس) می روید. خواص گرم دارد و خصوصا دم کرده آن با چای بسیار معطر و لذت بخش است.دسته‌بندیگیاهان و جانورانکلید‌واژهکاکوتیآویشن2015 بازدید