گاندو تمساح پوزه کوتاه ایران

گاندو تمساح پوزه کوتاه ایران
جمال زعیمی یزدیسه‌شنبه 26 فروردين 1393 | 9 سال پیشزیستگاه اصلی تمساح پوزه کوتاه در منطقه باهوکلات و در مسیر رودخانه سرباز کاجو بوده که تا نزدیکی دریای عمان ادامه دارد . عکس از : جمال زعیمی یزدی - تیر ماه 92دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشسیستان و بلوچستانگیاهان و جانورانکلید‌واژهگاندوتمساحپوزهکوتاهایران1591 بازدید
حسن بسیار عالیجمعه 10 بهمن 1393 | 9 سال پیش
ليلي سلام ، ممنون از اطلاع رساني و عكس زيباتونسه‌شنبه 14 بهمن 1393 | 9 سال پیش
فرصاد خیلی زیباست پنجشنبه 16 بهمن 1393 | 8 سال پیش