خان اوی جونقان

خان اوی جونقان
خان اوی: مجموعه طاق های سنگی جونقان كه به خان اوی به معنی كاروان سرای آبی معروف بوده كه در گویش تركی محلی خان اوی به معنی خانه خان است ،این كاروانسرا در فاصله ی 8 كیلومتری جنوب جونقان و در ابتدای تنگه ی دركش وركش (مسیر شهركرد – اردل) با شیوه ای خارق العاده به صورت خشكه چین و با استفاده از روش نخ كشی به شكل گهواره ای باز با نمای هلالی ساخته شده و از اهمیت خاصی برخوردار است. این طاقهای قوسی تا عمق 7 متر ارتفاع دو و نیم متر و عرض سه متر ساخته شده كه طی قرون متمادی در برابر زلزله های فراوان و سایر عوامل طبیعی تخریب گر مقاومت نموده است. این اثر در مدخل راه باستانی تنگه ی دركش وركش به عنوان كاروانسرا-پاسگاه-راهدارخانه جاده ای مورد استفاده قرار می گرفته. قدمت این بنا از زمان ساسانی تا ایلخانی بوده است.جمشید رستمی | پنجشنبه 1 فروردين 13921441 بازدید
جمشید رستمی بالاخره کسی هم یادی از جونقان کردپنجشنبه 1 فروردين 1392 | 10 سال پیش
بابک سپاس، فقط لطفا عکس با کیفیت بهتری قرار دهیدشنبه 13 دی 1393 | 8 سال پیش