پل زمانخان

پل زمانخان
پل زمانخان در شهر سامان حدودا 20 کیلومتری شهر کرد میباشد غرش آب در زیر این پل دیدنی است به دلیل امکانات رفاهی کم روزهای تعطیل را برای رفتن به آنجا انتخاب نکنید.00
یوسف | دوشنبه 13 شهريور 1391
حسن شاکری | دوشنبه 13 شهريور 1391 | 00
اگر جاده را ادامه دهید بعد از چند کیلومتر به یک امامزاده میرسید که اکثر محلی ها و کسانی که به محل آشنا هستن آنجا را برای تفریح و گذراندن اوغات استفاده میکنن
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزمانخان
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386