طبیعت زیبا و بكر منطقه دَركَن(Darkan) دهتل. هرمزگان

طبیعت زیبا و بكر منطقه دَركَن(Darkan) دهتل. هرمزگان
نی زار و نخل در كنار رودخانه شور دهتل چشم اندازی شگرف و دیدنی را در این منطقه پدید اورده است.خرم رفیعی | چهارشنبه 8 تير 13901054 بازدید
خرم رفیعی خرم رفیعی هموند از دوشنبه 30 خرداد 1390