عزدارای محرم

عزدارای محرم
در روستای چناسك و روستاهای اطراف آن مراسم باشكوهی در ایام محرم برگزار می شود. از روز اول محرم تا روز دهم صبح ها مراسم شبیه خوانی توسط گروهی از ساكنان برپاست. ظهر روز تاسوعا هیئت های روستای شكرناب عزاداری كنان به این روستامی آیند و ناهار را در مسجد این روستا می خورند و پس از صرف غذا به روستای خود برمی گردند. عصر روز عاشورا دسته های عزدارای این روستا و روستاهای مجاور به احترام حرم مقدس امام زاده علی (ع) به روستای شكرناب می روند. یكی از زیباترین صحنه های این مراسم سلام دادن علم های روستاهاست. اهالی همه روستاها دور هم جمع می شوند و به محضر گرامی امام زاده می روند و به همراه عزاداری ، دور امام زاده می گردند.عباس رضائی | يكشنبه 20 تير 1389818 بازدید
واژه کلیدیعزدارایمحرم
عباس رضائی هموند از چهارشنبه 12 خرداد 1389