عزدارای محرم

در روستای چناسك و روستاهای اطراف آن مراسم باشكوهی در ایام محرم برگزار می شود. از روز اول محرم تا روز دهم صبح ها مراسم شبیه خوانی توسط گروهی از ساكنان ...

عزدارای محرم
عباس رضائی يكشنبه 20 تير 1389 | 15 سال پیشدر روستای چناسك و روستاهای اطراف آن مراسم باشكوهی در ایام محرم برگزار می شود. از روز اول محرم تا روز دهم صبح ها مراسم شبیه خوانی توسط گروهی از ساكنان برپاست. ظهر روز تاسوعا هیئت های روستای شكرناب عزاداری كنان به این روستامی آیند و ناهار را در مسجد این روستا می خورند و پس از صرف غذا به روستای خود برمی گردند. عصر روز عاشورا دسته های عزدارای این روستا و روستاهای مجاور به احترام حرم مقدس امام زاده علی (ع) به روستای شكرناب می روند. یكی از زیباترین صحنه های این مراسم سلام دادن علم های روستاهاست. اهالی همه روستاها دور هم جمع می شوند و به محضر گرامی امام زاده می روند و به همراه عزاداری ، دور امام زاده می گردند.دسته‌بندیسایر جاذبه‌هاقزوینکلید‌واژهعزدارایمحرم86650 بازدید
جاده شهرکرد - ناغان - ایذهجمال زعیمی یزدیجمال زعیمی یزدیجاده شهرکرد - ناغان - ایذهجاده قدیم شهرکرد - ناغان - ایذه یکی از زیباترین جاده های کشور میباشد
به یاد شهیدان راه طبیعتبابک ارجمندیبابک ارجمندیبه یاد شهیدان راه طبیعتیکی از عزیزان محیط بان منطقه حفاظت شده لار
درخت کهنسالنجمه فرشینجمه فرشیدرخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
بازار سنتی قزوینسمانه زارعیسمانه زارعیبازار سنتی قزوینبازار سنتی شهر قزوین
تقی قاسمیتقی قاسمیبه مناسبت روز جهانی زمین پاکزمین،خاکستری است؛آسمان خاکستری،در زمانه خاکستری،به کدام فردای سبز می اندیشیم؟  انسان امروز،می اندیشد که مالک زمین است،حال آنکه خود،روزی خوراک زمین خواهد شد.
بی زباننجمه فرشینجمه فرشیبی زباندرختان نمیتوانند از درد خویش سخن بگویند.