آغاز سبز

آغاز سبز
فصلی نو خواهد آمد و بهاری سبز،میوه حشکیده بر شاخه ها تو را غمگین نکند که از هر شاخه صدها جوانه خواهد رست.00
نجمه | دوشنبه 17 اسفند 1388
تقی | دوشنبه 17 اسفند 138800
درود بی کران بر شما در مسیر حرکت هر کاروانی به خصوص در روستاها همیشه سگهایی هستند که پارس می کنند یا پاچه می گیرند. من هیچ گاه در جایی ندیده ام و نشنیده ام که به خاطر پارس کردن چند سگی که فطرتا کارش پارس کردن است کاروانی مسیرو مقصد خود را تغییر دهد یا گم کند. کاروان مسیر خود را طی خواهد کرد. این کاروان و یا هر کاروانی که مورد نظر الهی باشد دیر یا زود به مقصد خواهد رسید. خداوند هنوز هم هست. وجودش را باور نماییم. من از کسی نیستم و برکسی هم نیستم!! ارادتمند شما قاسمی از روستای خان آباد www.khanabadd.com www.khanabad.ir
نجمه | دوشنبه 17 اسفند 138800
متشکرم موفق باشید
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآغازسبز
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی