جام وجمال در گنجعلی خان

جام وجمال در گنجعلی خان
جام وجمال در گنجعلی خان00
ع بهنام | دوشنبه 9 آذر 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
ع بهنام رادع بهنام رادعضویت از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.