پل خشتی

پل خشتی
پل خشتی یک اثر تاریخی که در مرکز شهر لنگرود واقع بوده و قسمتهای شرق و غربی شهر را به هم وصل میکند00
یوسف | چهارشنبه 3 تير 1388
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیخشتی
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386