پل راه آهن روستای صالح حمید لرستان

پل راه آهن روستای صالح حمید لرستان
پل صالح حمید واقع در فاصله ی تقریبی شهرستان اندیمشك ودر 3 كیلومتری ایستگاه تنگ 7 راه آهن لرستان و در روستای صالح حمید.جمال کمالی | دوشنبه 19 فروردين 13871461 بازدید