پل راه آهن روستای صالح حمید لرستان

پل راه آهن روستای صالح حمید لرستان
پل صالح حمید واقع در فاصله ی تقریبی شهرستان اندیمشك ودر 3 كیلومتری ایستگاه تنگ 7 راه آهن لرستان و در روستای صالح حمید.00
جمال کمالی | دوشنبه 19 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
جمال کمالی جمال کمالی عضویت از يكشنبه 15 مهر 1386