محمد ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ‌نگاره‌های ایران و دکترای باستان شناسی هنر زیست‌نامه نویسنده: محمد ناصری فرد باستان شناس نقاشی‌های غارها و کوه‌های ایران است؛ وی دارای تحصیلات دکترای باستان شناسی هنر با تجربـه حدود 20 سال پژوهش های مستمر میدانی در غارها و کوه های ایران (با پایـی که مجروح است؛ حـدود ۷5۰۰۰۰ کیلـومتر پیــاده و سـواره به عشق سربلـــندی ایـران عزیز راه ها رفته؛ مسافتی بیش از ۱۵ دور به گرد کُـره زمین ) و دیگر نقاط جهان می باشد؛ کـه منتج به کسب تجربه و دانش تخصصی مطالعه روی نقوش صخره ای(نقاشی های کهن غـارها و کوه های ایـران و جهـان) شده است. وی با دیگـر محافل علمی بیرون از ایران همکاری و تعامل مطالعاتی داشته و این امر سبب شده تا سنگ نگاره های ایران به دیـگر نقاط جهـان بیشتر معرفی شوند. لازم به ذکـر است کـه نامبرده جــایزه باستان شناسـی Archaeofeed سال ۲۰۱۶ اروپا را برنده شده و یک فعال شناخته شده در خصوص باستان شناسی نقاشی های کهن غـارها و کوه های ایـران و جهان است. وی برای نخستین بار در ایران موفق به انتشار مقاله های علمی (Prehistoric Petroglyphs of Iran ) متعدد در جراید، بیش از ۹۰ مصاحبه ی خبری اختصاصی در ارتباط با هنرهای صخره ای در ایران، بیرون از ایران و تألیف شش جلد کتاب در زمینه های مختلف شده است که سه جلد از آنها به نام های: "موزه های سنگی"، " هنرهای صخره ای" و نیز کتاب "سنگ نگاره های ایران- نمـادهای اندیشه نگـار"مرتبط با سنگ نگاره های ایران و جهان است. قسمت هایی از محتوای سریال مستند یازده قسمتی سنگ نگاره های تیمره که از شبکه چهار سیما بارها پخش شد، مبتنی و برگرفته از کتاب های اشاره شده است. وی بیش از 5۰۰ دقیقه پژوهش مستندهای تلویزیونی هنرهای صخره ای کهن (Prehistoric Rock Arts) در داخل و خارج از ایران انجام داده که پژوهش یکی از آنها در جشنواره ی مراکز رادیو تلویزیونی استان ها، در تابسـتان ۱۳۸۷ شیراز دیپلم افتخار گـرفت. همکاری و پژوهش در ساخت مستند The ibex code (معرفی و چرایی فراوانی نقوش بزکوهی سنگ نگاره های ایران و جهان و پیوستگی پیام جهانی آنها) در ســال ۲۰۱۷ در عرصه ی جهانی به کـارگردانی Eran Barnea از ایالت کالیفرنیا در امریکا. موافقت با در خواست همکاری سازمان مرکز باستان شناسی بالتیک و اسکاندیناوی به مدیریت دکتر Oliver Grimm در کشور آلمان در سال ۲۰۱۷، برای نوشتن کتاب هنرهای صخره ای دنیا، لازم به ذکر است که معرفی سنگ نگاره های ایران و قسمتی از فلات ایران را وی انجام داد. او در ارتباط با تهیه کتاب راهنمای سفر به ایران و معرفی جاذبه های دیدنی ایران، اثر دکتر پیتر کربر Peter Kerber ایران شناس آلمانی، همکاری داشته و صفحاتی از آن کتاب برای نخستین بار، به معرفی سنگ نگاره های کهن ایران ( ۱۵۰۰۰پ. تیمره) به زبان آلمانی اختصاص داده شد و شماره تماس مستقیم او هم برای علاقه مندان آلمانی در کتاب مذکور آورده شده است. در کتاب سنگ نگاره های ایران- زبان مشترک جهانی Iran Petroglyphs ,Universal Common language برای نخستین بار، نقوش سنگ نگاره های دیگر نقاط جهان، طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخ ایران، با نقوش سنگ نگاره های کهن نقاط مختلف ایران تطبیق داده شده است. وی موفق به کـشف بیش از بیـست کتیبه ی خـطـی از هزاره ی دهـم پ.م. تـا دوره ی اسـلامی شده که به سـیـر تَطَـوّر خط در ایران معـروف است Pictogram-ideogram-logogram-rebus-syllobic-alphabetic. ریـز آنهـا عبـارت است از : خطـوط تصویری، اندیشه نگار، پیش ایلامی، ایلامی، پهلوی( هام دبیره و نیم گشته )، کوفی، عربی و فارسی؛ لازم به ذکـر است برای اولین بار در ایران سیر تَطَـوّر خط از تصویری تا الفبایی کشف شده که درکتاب سنگ نگاره های ایـران، نمـادهای اندیشه نگار، گزارشی از آن موجود است. در سال 1387 جهت مجـموعه‌ی فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران، بیش از بیـست مـولاژ (تندیس) از سیر پیدایش و تَطَـوّر خطوط اشاره شده با همکاری وی و پژوهشکده ی خـط شناسی و مرکز کتیبه شناسی میراث فـرهنگی ایران تهیه شـد. 1- وی فارغ التحصیل از دانشگاه لیـدون مالزی در رشته باستان شناسی هنر است. 2- بنیاد باستان شناسی، انسان شناسی بـرادشـاو Bradshaw در کشور سوئیس، (Iran Rock Art & Middle East Rock Art ) bradshawfoundation.com archaeofeed.com 3- کتابچـه افتتاح بـاغ کتیبه‌های کـاخ نیاوران - زمستان 1387
از هنرسنگ درون غارها و كوه ها تا هنر مفرغ و  سفال درون خانه هامحمد ناصری فردمحمد ناصری فرداز هنرسنگ درون غارها و كوه ها تا هنر مفرغ و سفال درون خانه هاپیكره ی مفرغی بزكوهی متعلق به هزاره ی سوم ق.م . مكشوفه در جیرفت كه طرح آن ملهم از نقوش سنگ نگاره های درون غارها و كوه های ایران (هزاره ی نهم ق.م) می ب...
 نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهنمحمد ناصری فردمحمد ناصری فرد نوع پوشش زنان ایران باستان از منظر آثار هنری كهن جام نقره ای مرو دشت با نقش بانویی ایستاده با طرح لباسی به بلندای تمام قد و بسیار زیبا، متعلق به ایلام كهن(2300 ق.م ) با شباهتی بسیار نزدیك به نقش ل...
مشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیامحمد ناصری فردمحمد ناصری فردمشابهت سنگ نگاره های ایران با نقش حیوانات منقرض شده استرالیا نقش سنگ نگاره ای كه توسط هنرمند ایرانی در هزاره های قبل بردیواره ی كوه ها و دره های تیمره حك شده با شباهت هایی بسیار نزدیك به تصویر ببرهای تاسمانی T...
هنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایرانمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردهنرهای صخره ای ماقبل تاریخی ایران نقش روی سفالینه های مكشوفه در ایران اغلب بر گرفته از نقوش سنگ نگاره هاست (بزكوهی) از نظر طرح و مضمون یك نواخت است و نشان از پیوستگی هنرسنگ (نشلج كاشا...
سنگ نگاره های ایرانمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردسنگ نگاره های ایراننقشی شبیه انسان های فرا زمینی با كلاهخود و لباس سراندرپا كه هنرمند با نقطه چین مسیر فرود آن را به زمین نیز مشخص كرده است و شگفت انگیز آن كه دقیقا شبیه...
هنرهای صخره ای ایرانمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردهنرهای صخره ای ایرانیك گلازنه (كاروان) از شترهایی كه به وسیله افسارهایشان به هم وصل شده اند. ساربان افسار اولین شتر را در دست دارد. كلاه او نمایه ای از عصر خلق اثر است. ش...
نقش یوز در میان سنگ نگاره های ایرانمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردنقش یوز در میان سنگ نگاره های ایراننقش یوز در میان سنگ نگاره های ایران با تكنیك هنری فوق العاده و انتقال حالت كه نشان از دیده های دقیق هنرمند و وجود فراوانی این حیوان زیبا در كوه های تی...
مشابهت طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخی با نقوش سنگ نگاره های كهن ایرانمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردمشابهت طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخی با نقوش سنگ نگاره های كهن ایرانمشابهت طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخ با نقوش سنگ نگاره های كهن در ایران، اصلی است كه برای نخستین بار در ایران موفق به كشف آن می شویم. اصلی كه از هنر...
هنر صخره ای ماقبل تاریخی ایران (سواره)محمد ناصری فردمحمد ناصری فردهنر صخره ای ماقبل تاریخی ایران (سواره)یك نمونه از هنر صخره ای كهن (هزاره ی سوم ق.م.) كه هنرمند با تكنیك هنری قوی، به بهترین صورت ممكن حس درونی خودش را برسنگ سخت انتقال داده و از هزاران سال...
مقایسه سنگ نگاره های ماقبل تاریخی ایران (میمند) باسنگ نگاره های ماقبل تاریخی فرانسه (غار لاسكو) محمد ناصری فردمحمد ناصری فردمقایسه سنگ نگاره های ماقبل تاریخی ایران (میمند) باسنگ نگاره های ماقبل تاریخی فرانسه (غار لاسكو) مقایسه نقطه نگاره های (pictograph) پر رمز و راز مكشوفه در یكی از غارهای اطراف روستای سنگی میمند (دست كنده ها) با نقطه نگاره های غار لاسكو Lascaux در ف...
 هنرهای صخره ای، انعکاسی از زندگی و محیط های اقلیمیمحمد ناصری فردمحمد ناصری فرد هنرهای صخره ای، انعکاسی از زندگی و محیط های اقلیمیسنگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای، انعكاسی از زندگی انسان های ادوار كهن و محیط های اقلیمی در زمان های گذشته است. یك اثر هنری كهن و زیبا بر بومی سخت...
مشابهت هنرهای صخره ای از شمالی ترین تا جنوبی نقطه ایران  محمد ناصری فردمحمد ناصری فردمشابهت هنرهای صخره ای از شمالی ترین تا جنوبی نقطه ایران هنرهای صخره ای rock arts یا سنگ نگاره ها petroglyphs در ایران آنقدر گسترده و پر رمز و رازند، كه از شمالی ترین نقطه ایران (مشگین شهر اردبیل ) تا جنوبی...
رقص  های آیینی یا جادویی- 2 .Religious Dancings محمد ناصری فردمحمد ناصری فردرقص های آیینی یا جادویی- 2 .Religious Dancings نقش رقص های آیینی، نمادهایی برای بیان مفاهیم و اندیشه ها. تكه سفالی كه بر آن انسان هایی در حال اجرای مراسم آیینی اند، با پیامی همگون نقش سنگ نگا...
نقش بزکوهی در ایران باستان، نماد آب خواهی، زایندگی، باروری و محافظت. محمد ناصری فردمحمد ناصری فردنقش بزکوهی در ایران باستان، نماد آب خواهی، زایندگی، باروری و محافظت. بیش از 90 در صد نقوش سنگ نگاره های ایران بزكوهی است و این نشان از تقدس این نماد در باور های ایرانیان باستان دارد.
کتاب موزه های سنگی ، هنرهای صخره ای (سنگ نگاره های ایران)محمد ناصری فردمحمد ناصری فردکتاب موزه های سنگی ، هنرهای صخره ای (سنگ نگاره های ایران)کتاب موزه های سنگی را به دوستداران تاریخ ، فرهنگ ،هنر ، انسان شناسی، مردم شناسی ، زیست شناسی ، زمین شناشی، نمادشناسی ، معماری، باستان شناسی ، اسطوره شناسی، نجوم ، خط شناسی ، آب شناسی، محیط بانان و... از همه مهمتر هر ایرانی علاقه مند به گذشته ی پر رمز و راز ایران کهن پیشنهاد می نماید
هنرهای صخره ای (تیمره خمین ) IRAN ROCK ARTSمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردهنرهای صخره ای (تیمره خمین ) IRAN ROCK ARTSسنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگار IRAN PETROGLYPHS.IDEOGRAM SYMBOLS اینها نشان از وطن توست. ترا صدا می زنند. زندگی تو ، به تو می گوید و...
کتاب سنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگارمحمد ناصری فردمحمد ناصری فردکتاب سنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگارسنگ نگاره ها، کهن ترین آثار تاریخی و هنری بجا مانده از بشرند که در آنها رمز و رازهای فراوانی نهفته است
113 نتیجه 12 از 2
دنبال کنندگاننمای ایران مهدی مخلصیانمهرداد زینلیانسمانه زارعیمحمد رفیعیبابک ارجمندیحامد محمدیعلی ارجمندی