باغ شاهزاده ماهان

باغ شاهزاده ماهان
مجید حیدریشنبه 18 اسفند 1386 | 15 سال پیشماهان در 30 كیلومتری جاده كرمان بم واقع شده و دارای هوای بسیارخنكی در تابستان است علاو بر باغ شاهزاده ارامگاه شاه نعمت اله ولی نیز در این شهر واقع شدهدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکرمانکلید‌واژهباغشاهزادهماهان879 بازدید