اطاقور-روستای لیل

اطاقور-روستای لیل
روستای لیل بین جاده اطاقور و خرما از توابع شهرستان لنگرود قرارداشته و دارای طبیعتی بکر و دست نخورده است 00
یوسف | يكشنبه 6 آبان 1386
بابک | يكشنبه 6 آبان 138600
(-:
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
یوسف روحییوسف روحیعضویت از دوشنبه 26 شهريور 1386