چه زیبایی دماوند...

چه زیبایی دماوند...
قله زیبای دماوند از جهت جنوب00
رضا | يكشنبه 22 مهر 1386
احمد | يكشنبه 22 مهر 1386 | 00
کار زیبائی شده . کنتراست بیشتر شاید به کار کمک بیشتری می کرد . بهتر بود زاویه کمی تغییر می کرد تا سیمها و تیرهای برق در کادر جای نمی گرفتند .
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید