پاسارگاد

پاسارگاد
پاسارگاد، مقبره داریوش پادشاه ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیش. این مقبره در نزدیکی تخت جمشید در استان فارس قرار دارد. سید احمد | شنبه 14 مهر 1386751 بازدید
واژه کلیدیپاسارگاد
سید احمد نحویسید احمد نحویهموند از شنبه 24 شهريور 1386