قله پاشوره

قله پاشوره
بابک ارجمندیدوشنبه 11 تير 1386 | 16 سال پیشروستای نوا در دامنه کوه پاشوره دید از جبهه جنوبی دماونددسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهروستای نواقله پاشوره1124 بازدید
یوسف زیباستدوشنبه 11 تير 1386 | 16 سال پیش
  • قله پاشورهپاشوره 4010 متر موقعیت جغرافیائی : قله پاشوره در ناحیه کوهستانی موسوم به فیروزکوه در شمال خط الراس طولانی ماز یا دوبرار و جنوب جاده هراز در ناح...
  • روستای نوانمای روستای نوا از رینه
  • قلعه ملک بهمن لاریجانقلعه ملک بهمن در کنار آبشار شاهاندشت لاریجان یكی از مهمترین قلعه‌های ایران
  • آبشار شاهاندشتآبشار شاهاندشت بلندترین آبشار استان مازندران است که در مجاورت روستای شاهاندشت واقع در کیلومتر ۹۶ جاده هراز و ۶۵ کیلومتری شهر آمل قرار دارد.
  • آتشگاه و آتشفشان