نقش گوزن زرد ایرانی در میان رنگین نگاره های pictographs کهن غارهای کوهدشت لرستان

نقش گوزن زرد ایرانی در میان رنگین نگاره های pictographs کهن غارهای کوهدشت لرستان
محمد ناصری فرديكشنبه 3 فروردين 1399 | 4 سال پیشنقش یک گوزن زرد ایرانی که با رنگ قرمز (pictograph) در یکی از غارهای کوهدشت لرستان ایجاد شده است. هنرمند بقدری توانا و ماهر بوده؛ که با چند خط ساده آن اثر را خلق کرده است. وجود نقش، نشان از زیستگاه آن حیوان و دیده های هنرمند دارد. قدمت آن به حدود هزاره دهم پیش از میلاد می رسد که بدست افرادی نا آگاه مخدوش شده است!دسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاسایرکلید‌واژهگوزن زرد ایرانیpictographسنگ نگار هاغارهای کوهدشت لرستان978 بازدید
نمای ایران درود بر آقای دکتر ناصری فرد عزیز، نوروزتان مبارک و سپاس از اینکه در کنار ما هستیددوشنبه 4 فروردين 1399 | 4 سال پیش