نقش گوزن زرد ایرانی در میان رنگین نگاره های pictographs کهن غارهای کوهدشت لرستان

نقش گوزن زرد ایرانی در میان رنگین نگاره های pictographs کهن غارهای کوهدشت لرستان
نقش یک گوزن زرد ایرانی که با رنگ قرمز (pictograph) در یکی از غارهای کوهدشت لرستان ایجاد شده است. هنرمند بقدری توانا و ماهر بوده؛ که با چند خط ساده آن اثر را خلق کرده است. وجود نقش، نشان از زیستگاه آن حیوان و دیده های هنرمند دارد. قدمت آن به حدود هزاره دهم پیش از میلاد می رسد که بدست افرادی نا آگاه مخدوش شده است!محمد | يكشنبه 3 فروردين 1399481 بازدید
نمای ایران درود بر آقای دکتر ناصری فرد عزیز، نوروزتان مبارک و سپاس از اینکه در کنار ما هستیددوشنبه 4 فروردين 1399 | 2 سال پیش
رنگین نگاره های pictographs بزکوهی Ibex در غارهای کوهدشت لرستاننقش بزکوهی رنگین نگاره( پیکتوگراف- حدود ده هزار پ.م)، در سبک هنری اندیشه نگار، نوعی خط تصویری، نشانی شاید از کهن ترین اسطوره ی زیست بشر بر روی کره زمین(ماری و ماریانه)، آغاری بر سیر تطورّ خط در ایران
نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنیخیلی از غارهای ایران بویژه لرستان، نگارخانه هایی کهن، موزه هایی بی بدیل و کتاب های سنگی بسیار کهن و تکرار ناشدنی هستد!
کبیرکوهمناظر طبیعی یال جنوبی کبیرکوه
طبیعت ایلامرودخانه ورازان در طاقدیس سمند
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com