سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقی

سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقی
بومی با چندین لایه نقش، بیشترین نقش های تکراری بزکوهی با سبک های هنری اندیشه نگار ! آنها فایل های اطلاعاتی زیست بشر از گذشته های بسیار دور محسوب می شوند و پر از اسرار نامکشوفند. بزکوهی تکم چی اقلیم آذربایجان از دل این نقوش کهـن بر آمده است! این بوم یک کتاب سنگی کهن است که ما دانش رمز گشایی آنها را نداریم و نابودشان می کنیم. متاسفانه این موزه های کهن توسط معدن کاران مس سونگون تهدید به نابودی اند؟! سنگ نگاره ها، یکی از منابع کهن فرهنگی جوامع بشری محسوب می شوند. ارزش و اهیمیت آنها با دانش تخصصی و میزان علاقه مندی متولیان امور و مردم رابطه مستقیم دارد. محل: آذربایجان شرقی، ارسباران (قوشاداش سونگون) قدمت : بیش از هزاره پنجم. پ.م محمد | پنجشنبه 3 آبان 1397591 بازدید
پاییزآبشاری زیبا در دل جنگل های ارسباران در فصل پاییز
عشایر آذربایجانعشایر آذربایجان
ارسبارانمنطقه ارسباران
منطقه چیچكلی ورزقانچیچكلی منطقه ای زیبا وبكر از جنگل های ارسباران در ورزقان می باشد.
قره داغ (ارسباران) در آغاز بهارقره داغ یا ارسباران منطقه كوهستانی وسیعی بین شهرستاهای اهر، ورزقان، كلیبر و مشگین شهر هست كه دارای جنگل های بكر و دیدنی و چشم اندازهای زیباست.
واژه کلیدیسنگنگاره ها
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com