آسور

  • آسور
  • آسور
مهرداد زینلیانجمعه 8 تير 1397 | 5 سال پیشروستایی در دل ارتفاعات سر به فلک کشیده البرز مرکزی، شهرستان فیروزکوه، استان تهراندسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیتهرانکلید‌واژهروستاآسورفیروزکوهتهران1562 بازدید
  • قله پاشورهروستای نوا در دامنه کوه پاشوره
  • قله پاشورهپاشوره 4010 متر موقعیت جغرافیائی : قله پاشوره در ناحیه کوهستانی موسوم به فیروزکوه در شمال خط الراس طولانی ماز یا دوبرار و جنوب جاده هراز در ناح...
  • غار رودافشاندهانه غار رود افشان بر بالای ارتفاعات جنوب شرقی روستای رود افشان در ارتفاع تقریبی 1920 متر از سطح دریا در دامنه کوه روبروی پارکینگ قرار داشته و به دهان نهنگی عظیم الجثه میماند که برای بلعیدن شما گشوده شده است.
  • آتشگاه و آتشفشان
  • قلعه ملک بهمن لاریجانقلعه ملک بهمن در کنار آبشار شاهاندشت لاریجان یكی از مهمترین قلعه‌های ایران