پژوهشگران و سنگ نگاره های ایران

  • پژوهشگران و سنگ نگاره های ایران
  • پژوهشگران و سنگ نگاره های ایران
پژوهشگران برای به دست آوردن یک عکس دقیق و زیبا از سنگ نگاره های کهن که قسمتی از میراث کهن بشری است، بعضی وقت ها فراموش می کنند که بر لبه ی تیز یک پرتگاه مخوف قرار دارند.محمد | يكشنبه 16 ارديبهشت 1397838 بازدید
بابک در عکس کاملا مشخص است. ارادتمندیم آقای دکتر ناصری فرد عزیزپنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 | 5 سال پیش
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .