منظره کوهستانی - لاله های واژگون

  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
  • منظره کوهستانی - لاله های واژگون
مناظر کوهستانی زاگرس مرکزی در شمال فارس(بخش سده) در نیمه دوم فروردین تا اواسط خرداد وصف ناپذیر است. طبیعت آرامش‌بخش، غذای روح آدمی است بدان حد که حتی دیدن تصاویر زیبای طبیعت هم به انسان آرامش می‌بخشد.10
احمد | يكشنبه 29 اسفند 1395
نمای ایران | دوشنبه 30 اسفند 139500
سپاس
عبدل | سه‌شنبه 1 فروردين 139610
بسیار عالی
عدنان | يكشنبه 6 فروردين 139600
بسیار زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید