سبد بافه

  • سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
  • سبد بافه
ارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است از ترکە های آن کە در فصل بهار برداشت می شود سبدها و وسایلی ا قبیل کندو، سب ماهی گیری،سبد میوە، سبد حمل بار و بسیاری از وسایل مورد نیاز زندگی ساختە می شود. سبدبافی از صنایع دستی پاوە و هورامان است30
عدنان | جمعه 20 اسفند 1395
عبدل | جمعه 20 اسفند 139510
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد . بسیار زیبا و هنرمندانه
نمای ایران | جمعه 20 اسفند 139510
سپاس
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
زمستان در پاوهپاوه شهری با معمارای زیبا در فصل زمستان دیدنی است
لاله واژگونلاله واژگون کوه های پاوه
غروب پاوهشب رویایی پاوه
میرزاعبدالقادر پاوه ایتندیس شاعر پاوه ای
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیسبدبافی
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com