سرو سه هزار ساله روستای طرز

سرو سه هزار ساله روستای طرز
آرام آرمانهچهارشنبه 12 آبان 1395 | 7 سال پیشروستای زیبا و تاریخی طرز در 40 کیلومتری شمال‌غرب شهر راور قرار دارد که قدمت آن به دوران ساسانیان و یا حتی قبل از آن می‌رسد. سروهای روستای طرز در آسمان کویری 3 هزار سال است که قد برافراشته‌اند، سروهای کهنی که نماد استواری و پایداری این روستا در تاریخ کهن هستند که به همراه چشمه‌های آب متعدد، طبیعت بکر و سرسبز و معماری سنتی روستا زینت‌بخش شهرستان راور و طبیعت شمال استان کرمان است. این روستا با یک هزار و 800 متر ارتفاع از سطح دریا از شرق و جنوب‌شرقی به کوه سفید از شمال به کوه برج و از غرب و شمال‌غربی به کاش این مکان های طبیعی و تاریخی زیبا را محافظت میکردیم دلم گرفت از اینکه هیچ مراقبت جدی از این مکان نمی شد ...دسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاکرمانکلید‌واژهطرزکرماندرختسرو1883 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 14 آبان 1395 | 7 سال پیش
عبدل شبیه به سرو ابرقو (ابرکوه)چهارشنبه 17 آذر 1395 | 6 سال پیش