شب در ساحل بندرعباس

  • شب در ساحل بندرعباس
  • شب در ساحل بندرعباس
  • شب در ساحل بندرعباس
  • شب در ساحل بندرعباس
عبدل شعبانیدوشنبه 25 مرداد 1395 | 7 سال پیشدسته‌بندیهرمزگانجاذبه‌های شهریکلید‌واژهساحلبندرعباس2966 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 25 مرداد 1395 | 7 سال پیش
مهرداد سلام ، بسیار زیبا و رویایی است...!! دوشنبه 25 مرداد 1395 | 7 سال پیش
عطاءاله بسیار زیباست. دلم برای بندر تنگ شدهپنجشنبه 25 شهريور 1395 | 7 سال پیش
  • مشتامشتا moshta نوعی وسیله صید است که از چوب و تور درست شده است
  • قمریاین پرندگان زمستان را در جنوب میگذرانند و تابستان به شهرهای شمالی تر که هوای خنکتری دارند...
  • ماهیگیریماهیگیری تفریحی
  • یک برش بندر / از داخل دریانمای ساحلی بندرعباس از داخل دریا
  • معبد هندوهامعبد هندوها در خیابان اصلی و مرکز تجاری شهر بندرعباس نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند