زندگی گیاهان در بهار

  • زندگی گیاهان در بهار
  • زندگی گیاهان در بهار
سیدحسین رضوانیيكشنبه 2 خرداد 1395 | 7 سال پیشطبیعت زیبای بهاری در کویر با آب اندک ناشی از آب شدن برفهادسته‌بندیگیاهان و جانورانکلید‌واژهزندگیحشراتبهار1072 بازدید
عبدل به ظرافت گلها دقت کنید يكشنبه 2 خرداد 1395 | 7 سال پیش
  • کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
  • دشت سرسبز شده در مرکز ایرانزیبایی اردیبهشت در اطراف استان یزد
  • آدرشک مهریزیخچالی طبیعی در دل کویر
  • چشمه غربالبیز و خشکسالیخشکسالی همه جا خود را به رخ کشیده و چشمه غربالبیز خورمیز هم از این قائله مستثنی نیست . نه ابی و نه ماهی کوری و نه مرغان ماهی خواری
  • زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...