زندگی گیاهان در بهار

  • زندگی گیاهان در بهار
  • زندگی گیاهان در بهار
طبیعت زیبای بهاری در کویر با آب اندک ناشی از آب شدن برفهاسیدحسین | يكشنبه 2 خرداد 1395901 بازدید
عبدل به ظرافت گلها دقت کنید يكشنبه 2 خرداد 1395 | 6 سال پیش
کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
دشت سرسبز شده در مرکز ایرانزیبایی اردیبهشت در اطراف استان یزد
آدرشک مهریزیخچالی طبیعی در دل کویر
چشمه غربالبیز و خشکسالیخشکسالی همه جا خود را به رخ کشیده و چشمه غربالبیز خورمیز هم از این قائله مستثنی نیست . نه ابی و نه ماهی کوری و نه مرغان ماهی خواری
زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...
واژه کلیدیزندگیحشراتبهار
سیدحسین رضوانیسیدحسین رضوانیهموند از شنبه 8 اسفند 1394