زندگی گیاهان در بهار

  • زندگی گیاهان در بهار
  • زندگی گیاهان در بهار
طبیعت زیبای بهاری در کویر با آب اندک ناشی از آب شدن برفها00
سیدحسین | يكشنبه 2 خرداد 1395
عبدل | يكشنبه 2 خرداد 139500
به ظرافت گلها دقت کنید
کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
دشت سرسبز شده در مرکز ایرانزیبایی اردیبهشت در اطراف استان یزد
آدرشک مهریزیخچالی طبیعی در دل کویر
چشمه غربالبیز و خشکسالیخشکسالی همه جا خود را به رخ کشیده و چشمه غربالبیز خورمیز هم از این قائله مستثنی نیست . نه ابی و نه ماهی کوری و نه مرغان ماهی خواری
زندگیبه سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست، زنده باش...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزندگیحشراتبهار
سیدحسین رضوانیسیدحسین رضوانیعضویت از شنبه 8 اسفند 1394