کویر سبز در بهار

کویر سبز در بهار
نجمه فرشیجمعه 31 ارديبهشت 1395 | 8 سال پیشفصل بهار گاه به زیبایی دشتهای کویر را نقاشی میکند. این دشت سبز در استان یزد واقع شده است و در اردیبهشت به رنگهای مختلف آذین میشود.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعییزدکلید‌واژهدشتسبزبهار1349 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 2 خرداد 1395 | 8 سال پیش
عبدل سرسبز و زیبايكشنبه 2 خرداد 1395 | 8 سال پیش