کویر سبز در بهار

کویر سبز در بهار
فصل بهار گاه به زیبایی دشتهای کویر را نقاشی میکند. این دشت سبز در استان یزد واقع شده است و در اردیبهشت به رنگهای مختلف آذین میشود.نجمه | جمعه 31 ارديبهشت 13951111 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 2 خرداد 1395 | 7 سال پیش
عبدل سرسبز و زیبايكشنبه 2 خرداد 1395 | 7 سال پیش