کویر سبز در بهار

کویر سبز در بهار
فصل بهار گاه به زیبایی دشتهای کویر را نقاشی میکند. این دشت سبز در استان یزد واقع شده است و در اردیبهشت به رنگهای مختلف آذین میشود.20
نجمه | جمعه 31 ارديبهشت 1395
نمای ایران | يكشنبه 2 خرداد 139500
سپاس
عبدل | يكشنبه 2 خرداد 139500
سرسبز و زیبا
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیدشتسبزبهار
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی