زندگی

زندگی
سیدحسین رضوانیشنبه 8 اسفند 1394 | 7 سال پیشدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعییزدکلید‌واژهکوهستانروستابنادکسادات1023 بازدید
محمد عالی و سپاس و دوصدبدرودچهارشنبه 19 اسفند 1394 | 7 سال پیش
آرام عالی بود چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395 | 7 سال پیش
عبدل آب منشاء حیات. و جعلنا من الماء كل شي ء حيچهارشنبه 27 مرداد 1395 | 7 سال پیش
  • پناهگاه برفخانه طزرجان یزدکوه برفخانه با ارتفاع 4011 متر و دیواره 300 متری آن یکی از زیبا ترین قله های ایران است که در روستای طرزجان از توابع شهرستان تفت و در جنوب غربی آن واقع شده است. کوه برفخانه طزرجان را به چند قله تقسیم کرده اند که یکی قله طزرجان با ارتفاع 4000متر و دیواره 300 متری آن و قله برفخانه با ارتفاع3950 با دیواره 150متری ومیل برفخانه با ارتفاع 3850متر و همچنین سوزنی معروف این کوه مشهور به میل فریدونی.برای ما جای سوال بود که کدام قله برفخانه است و کدام قله طزرجان ولی با تحقیقاتی که از کوهنوردان یزدی به عمل آوردیم ،به ا
  • روستای ده بالایکی از باغهای ارتفاعات روستای ده بالا در استان یزد
  • کوهستان در دل کویرمهریز دارای دو منطقه تفرجگاهی معروف است که چشمه های بزرگ فصلی و معروف آن برای کشاورزی شهرستان بسیار مؤثر و حیاتی می باشد، یکی از آنها غربالبیز و دیگری دامگاهان (دون گاهون) است...
  • دشت سرسبز شده در مرکز ایرانزیبایی اردیبهشت در اطراف استان یزد
  • نمای زیبای برفخانه طزرجان یزد از فراز پناهگاه شیرکوهارتفاعات شیرکوه در جنوب شهر یزد در مرکز ایران واقع شده است. گرچه از نظر تقسیم بندی کوه‌های منفرد ایران از آن یاد شده لیکن در حقیقت بخشی از رشته‌کوه زاگرس می‌باشد. ارتفاع بلندترین نقطه آن از سطح آب‌های آزاد در حدود ۴۰۷۵ متر است.