پاییز

پاییز
آبشاری زیبا در دل جنگل های منطقه ارسباران - ورزقان - در فصل پاییز20
محمد | چهارشنبه 21 بهمن 1394
عشایر آذربایجانعشایر آذربایجان
ارسبارانمنطقه ارسباران
منطقه چیچكلی ورزقانچیچكلی منطقه ای زیبا وبكر از جنگل های ارسباران در ورزقان می باشد.
سنگ نگاره های سونگون ارسباران - آذربایجان شرقیسنگ نگاره ها، یکی از منابع کهن فرهنگی جوامع بشری محسوب می شوند. ارزش و اهیمیت آنها با دانش تخصصی و میزان علاقه مندی متولیان امور و مردم رابطه مستقیم دارد.
قره داغ (ارسباران) در آغاز بهارقره داغ یا ارسباران منطقه كوهستانی وسیعی بین شهرستاهای اهر، ورزقان، كلیبر و مشگین شهر هست كه دارای جنگل های بكر و دیدنی و چشم اندازهای زیباست.
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیارسبارانپاییز
محمد نورمحمديانمحمد نورمحمديانعضویت از دوشنبه 18 اسفند 1393