بازی ابرها و طبیعت

بازی ابرها و طبیعت
نجمه فرشیچهارشنبه 14 بهمن 1394 | 8 سال پیشمنطقه دشتك سانیج، از دره های اطراف شیركوه زیبا در انتهای عكس قسمتی از مسیر قله شیركوه دیده میشود.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعییزدکلید‌واژهابرآسمانشیركوه1502 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 14 بهمن 1394 | 8 سال پیش
عبدل شهرستان تفت و زیبائی های خاص پنجشنبه 15 بهمن 1394 | 8 سال پیش