آب انبار سنتی کیش

آب انبار سنتی کیش
جمال زعیمی یزدیشنبه 10 بهمن 1394 | 8 سال پیشدر سال 1372 ساخت آب انبار پنج بادگیر کیش جهت جمع آوری آب های سطحی در محل یك آب انبار باستانی در محدوده شهر حریره در نزدیكی مجموعه درخت سبز ساخته شد ، یك آب انبار دو قلو با پنج بادگیر و دو گنبد؛ به سبك معماری سنتی یزدی. بادگیرها عمل خنک کردن آب انبار را در این سبک معماری انجام می دهند.آب‌انبار سنتی جزیره کیش اکنون تنها به صورت یک آب انبار نمایشی درآمده است، به طوری که مسیر پاشیر آب انبار عوض شده تا بازدیدکنندگان بتوانند از داخل محوطه‌ های آبگیر آن بازدید کنند.دسته‌بندیحمام و آب انبارهاهرمزگانکلید‌واژهانبارسنتیکیش1416 بازدید
نمای ایران سپاسيكشنبه 11 بهمن 1394 | 8 سال پیش