کاریز جزیره کیش

  • کاریز جزیره کیش
  • کاریز جزیره کیش
جمال زعیمی یزدیشنبه 10 بهمن 1394 | 7 سال پیش قنات كیش از نظر طول رشته قنات و یا عمق چاه‌ها قابل مقایسه با قنات‌هاى دیگر نقاط ایران نیست‌، اما با توجه به شیب بسیار كم جزیره‌، چگونگى هدایت آب‌هاى زیرزمینى به سطح زمین در كیش بسیار مهم بوده و نشان مى‌دهد كه در زمان خود از پیشرفته‌ترین روش‌ها براى حفر قنات استفاده مى‌كردند. امروزه مجموعه قنات با تغییر كاربری به یک شهر زیر‌زمینی شگفت‌انگیز بدل شده که بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع وسعت دارد و اکنون کاریز کیش خوانده می‌شود.کارگزاران با تجربه زحمت تمام طراحی ها را کشیده و می کوشند تا در پروژه بازسازی قنات کیش (کاریزکیش) ضمن حفظ بافت تاریخی آن کاربری های جدیدی از این شهر زیر زمینی بدست آورند. عکس: جمال زعیمی یزدی - آذر ماه 94دسته بندیحمام و آب انبارهاسایر جاذبه های تاریخیهرمزگانواژه کلیدیکیشقناتکاریزشهرزیرزمینی1167 بازدید