پاوه .روستای خاطره انگیز هجیج ،مظهر جدید بل

  • پاوه .روستای خاطره انگیز هجیج ،مظهر جدید بل
  • پاوه .روستای خاطره انگیز هجیج ،مظهر جدید بل
پاوه .روستای هجیج مظهر جدید بل با انتقال مظهر چشمه قبلی وسازوکارهای مهندسی آب چشمه که قبلا در ارتفاع 550متری به سیروان می ریخت هم اکنون به صد وپنج متر بالا تر از خط تراز سد داریان انتقال یافته است محمد غریب | جمعه 2 بهمن 13941326 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 3 بهمن 1394 | 7 سال پیش