پاوه .روستای خاطره انگیز هجیج ،مظهر جدید بل

  • پاوه .روستای خاطره انگیز هجیج ،مظهر جدید بل
  • پاوه .روستای خاطره انگیز هجیج ،مظهر جدید بل
محمد غریب معاذی نژادجمعه 2 بهمن 1394 | 7 سال پیشپاوه .روستای هجیج مظهر جدید بل با انتقال مظهر چشمه قبلی وسازوکارهای مهندسی آب چشمه که قبلا در ارتفاع 550متری به سیروان می ریخت هم اکنون به صد وپنج متر بالا تر از خط تراز سد داریان انتقال یافته است دسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکرمانشاهکلید‌واژهپاوههجیجمظهرجدید1451 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 3 بهمن 1394 | 7 سال پیش