جغد كوچك در روستای مه آلود

جغد كوچك در روستای مه آلود
روستا را مه زیبایی فرا گرفته است. هوا به خاطر بارانی كه روستا را سرزنده كرده است، چندان سرد نیست. عطر گیاهان كنار جاده روستا پس از باران همه جا پراكنده است. در میان همه این زیبایی ها این پرنده كه روی تابلو نشسته و به اطراف مینگرد منظره بدیعی ایجاد كرده است.10
نجمه | يكشنبه 6 دی 1394
نمای ایران | يكشنبه 6 دی 139400
سپاس
عبدل | يكشنبه 13 دی 139400
شکار شکارچی .
درخت کهنسالدرختان کهنسال این دره وسیع یک به یک آتش زده شده اند.
عقابکوه روستای فراشاه یزدعقابکوه روستای فراشاه با ارتفاع نسبی 200 متر از سطح زمین های اطراف در روستای تاریخی فراشاه شهرستان تفت استان یزد
بافت تاریخی روستای فراشاهبافت تاریخی روستای فراشاه- قدمگاه علی ابن موسی الرضا ع
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیجغدمه
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی