زنبق های وحشی ساردوئیه

  • زنبق های وحشی  ساردوئیه
  • زنبق های وحشی  ساردوئیه
  • زنبق های وحشی  ساردوئیه
  • زنبق های وحشی  ساردوئیه
  • زنبق های وحشی  ساردوئیه
مریم محمدی ساردو دوشنبه 23 آذر 1394 | 8 سال پیشزنبق های وحشی در اردیبهشت ماه گل می دهند و طبیعت چشم نواز روستا را صفای دیگر می بخشند شهر دربهشت مرکز بخش ساردوئیه در جنوب کوه هزار ارمیده است و زمستانی بسیار سرد و تابستانی بسیار خنک و دلنشین دارددسته‌بندیکرمانگیاهان و جانورانکلید‌واژهزنبقهایوحشیساردوئیه1467 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 23 آذر 1394 | 8 سال پیش
عبدل خیلی زیبا و چشم نوازدوشنبه 23 آذر 1394 | 8 سال پیش
بابک زیباستسه‌شنبه 24 آذر 1394 | 8 سال پیش