گل صحرایی

گل صحرایی
بهار سرشار از رنگ و زیبایی20
نجمه | سه‌شنبه 2 تير 1394
عبدل | پنجشنبه 4 تير 139400
دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید
طلوعدشت به آرامی بیدار میشود.
زندگی حتی در دل سنگزندگی گلهای کوچک در دل سنگ
تنور کوهیتنوری برای پخت نان در دل دشت
خدا در روستای ماست...روستای سانیج از توابع شهرستان تفت/چشم انداز شیرکوه از روستای سانیج
بازی ابرها و طبیعتآسمان پاك طبیعت
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیگلصحرا
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی